Du är här

Vuxenboende

CVO kan erbjuda boenden för vuxna i enlighet med lagen om särskilt stöd och service. Boendena ligger centralt beläget i Uppsala eller i Uppsala med omnejd.

Vi kan erbjuda:

  •  Gruppbostad enligt 9:9 LSS för vuxna från 18 år

CVO har mångårig erfarenhet av boenden inom ramen för LSS. Målet med verksamheten är att erbjuda individuellt anpassat stöd i den dagliga livsföringen genom insatser för att tillgodose individens fysiska, psykiska och sociala behov. I verksamheten strävar vi efter att stötta brukaren i sociala sammanhang samt bidra till självständighet och livskvalitet. 

Stor vikt läggs vid att hitta fritidsaktiviteter som individen kan fortsätta med oavsett boendeform.

I och med vårt täta samarbete med vår daglig verksamhet, kan vi erbjuda en helhetslösning vid önskemål. Våra medarbetare är erfarna och har kompetens inom olika områden som sammantaget skapar en så bra boendeform som möjligt.