Våra Verksamheter

Ensamkommande unga

På våra boenden tar vi emot barn och ungdomar i åldern 14-21 år som har sökt asyl eller fått beslut om uppehållstillstånd. Vårt uppdrag är att ge dessa ungdomar en trygg boendemiljö, ett gott omhändertagande och ett stöd på deras väg mot självständighet och delaktighet i svenska samhället.

Vuxenboende

CVO erbjuder boenden för vuxna i enlighet med lagen om särskilt stöd och service. Boendena ligger centralt beläget i Uppsala eller i Uppsala med omnejd.

Daglig verksamhet

CVO erbjuder daglig verksamhet för dig som vill ha en stimulerande vardag. Vi utgår ifrån individens förutsättningar och behov för att planera den dagliga sysselsättningen och träningen.

På Center för vård och omsorg, CVO, arbetar vi varje dag efter vår vision - omsorg i alla led i alla delar av våra verksamheter. Vår målsättning är att, med vår värdegrund i centrum, skapa och vidareutveckla våra verksamheter och bidra med individuella lösningar.

Center för vård och omsorg finns i Uppsala med omnejd. Tack vare vår breda verksamhet med LSS-boenden, daglig verksamhet och boenden för ensamkommande barn i olika former kan vi erbjuda dig hållbara individuella lösningar där så önskas.